بازدید مدیران میراث فرهنگی و ستاد اجرایی از مکان برگزاری جشنواره

///بازدید مدیران میراث فرهنگی و ستاد اجرایی از مکان برگزاری جشنواره

بازدید مدیران میراث فرهنگی و ستاد اجرایی از مکان برگزاری جشنواره

بازدید دکتر اله یاری مدیر کل، باتفاق اعضای ستاد برنامه ریزی، پنج شنبه 27 آبان از مکان اجرایی جشنواره سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری

توسط |۱۳۹۶-۴-۲۲ ۰۶:۳۹:۴۴ +۰۴:۳۰آبان ۲۷ام, ۱۳۹۵|جشنواره|بدون دیدگاه

درج دیدگاه