همنت امید – جهش

۸ تا ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۵ در اصفهان برگزار شد.

اسپانسر همایش

[ultimate_carousel]
[/ultimate_carousel]

سخنرانان

محمد علی زاهدی

مروج کارآفرینی

عبدالوهاب سهل آبادی

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان استان اصفهان

کورش خسروی

مدرس و محقق کارآفرینی

دکتر محمد گوهریان

دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی اصفهان

برگزاری رویداد کار آفرینی هم نت امید جهش با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی به همت شرکت تشریفات هلدینگ کافل

رویداد کار آفرینی هم نت تحت عنوان هم نت امید، جهش از سوی هلدینگ کافل با حمایت سازمان بهزیستی کل کشور و خیریه روشنای امید جهت جوانان و نوجوانان تحت پوشش خیریه با حضور آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی در تالار فرشچیان اصفهان برگزار شد.

گالری