اسپانسرینگ

شرکت مهمان ایرانی مفتخر به  همراهی و همکاری با تولیدکنندگان , صاحبان صنایع و سرمایه گذاران بزرگ کشور در رویداد ها و معرفی خدمات و محصولات  آن ها به مهمانان و مدعوین حاضر در رویداد ها است.

شما نیز می توانید همراه ما در برگزاری رویداد های بعدی باشید.

[NEXForms id="8" ]

همراهان ما