رویداد ها یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی برای شرکت ها محسوب میگردند.کمپانی های پیشرو در جهان به رویدادهای سازمانی خود به عنوان فرصت بزرگی نگاه می کنند که عامل جلب توجه افکار عمومی مردم جهان به آن رویداد و آن شرکت است. برگزاری موفق سمینارها، همایش ها و به طور کلی یک رویداد یک امتیاز ویژه برای برندینگ و کسب و کارها محسوب می شود که اثرات و مزایای بسیاری را به دنبال دارد

با باز شدن جاده های اقتصاد و بازرگانی به روی ایران سرافراز، رفت و آمد میهمانان خارجی و سفرهای دیپلماتیک بسیار پررونق تر از گذشته در حال انجام است. ما در شرکت  Persian Guest برای این دوران به لطف خداوند، شرایط را آماده کرده ایم و میتوانیم کلیه مراحل هتلینگ، ترانسفر، پذیرایی، مترجم، گردشگری شهری و بین شهری، تهیه هدایای سنتی و صنایع دستی و ایجاد اتوماسیون و مسائل مشابه را با همراهی سازمان ها و نهادهای میزبان انجام دهیم.

این مجموعه با نصب العین قراردادن افق های بلند و چشم اندازهای گران وزن با توکل به خداوند و تکیه بر نیروهای جوان و متخصص در حوزه های مختلف می کوشد برنامه های مدون شده خود را در عصه تشریفات سازمانی اجرا نماید و برآنست تا در این عرصه با اتخاذ نوآوری و روش های نوین علمی از برترین ها باشد.