امضا تفاهم نامه چندجانبه در توسعه گردشگری پایدار

در روز ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۷ در اصفهان برگزار گردید.

 

در روز سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ به همت کارگروه توسعه گردشگری پایدار و با اجرای حرفه ای گروه تشریفات سازمانی مهمان ایرانی مراسم امضا سه تفاهم نامه چند جانبه میان اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ، اتاق اصناف استان اصفهان ، سازمان امور عشایر استان اصفهان ، سازمان همیاری های شهرداری استان اصفهان و کارگروه توسعه گردشگری پایدار انجام گردید. این مراسم که به طور کامل تحت پوشش رسانه ای قرار گرفت در محل کاخ چهلستون برگزار گردید.
مهمان ایرانی ، مدیریت و اجرای رویدادهای ملی و بین المللی

گالری