برگ زرین دیگری از هلدینگ کافل
مدیریت عامل برترین هتل استان اصفهان، هتل عباسی
جناب آقای جمال زندی به جمع مشاورین عالی هلدینگ در حوزه گردشگری پیوستند.
هلدینگ کافل ضمن ابراز خرسندی از این اتفاق فرخنده، آمادگی خود را جهت اجرای پروژه های گردشگری، از ابتدای پلن استراتژیک تا بهره برداری و اجرا باافتخار اعلام مینماید.