صنعت گردشگری به عنوان یکی ازمنابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح محلی و ملی می تواند رهیافتی برای توسعه

اقتصادی باشد،بخصوص در زمانی که سود فعالیت های دیگربخش های اقتصادی درحال کاهش باشد،جایگزین مناسبی

برای آنها وراهبردی برای توسعه است.درکشور مانیز این صنعت بزرگ باپیشرفت های چشمگیری درسالهای اخیرروبرو

بوده است که باتلاش های افرادی که  دراین حوزه فعال هستند،صنعت گردشگری جایگاه ویژه ای رامیان مردم  به خود

اختصاص داده است.پیرو این اطلاعات،مدیران کل سازمان میراث فرهنگی استان های اصفهان،مرکزی و قم و همچنین

جمعی ازفعالان این حوزه برآن شدند تا باهمکاری سه جانبه واز پتانسیل های موجود دراین سه استان بهره بگیرند ودر

توسعه صنعت گردشگری به پیشرفت های روزافزونی دست یابند.پس ازبرگزاری جلسات متعدد وپیگیری مسئولین این

حوزه گروه اقتصادی کافل دراصفهان به عنوان دبیرخانه کارگروه  توسعه گردشگری اقلیم مرکزی ایران انتخاب و بلاخره در

دهمین روز ازمرداد ماه جاری در استان اصفهان نشست بین استانی کارگروه  توسعه گردشگری برگزار و تفاهم نامه ای

میان این سه استان مبنی بر ادامه همکاری های استان های اصفهان ،مرکزی و قم در حوزه های مختلف  گردشگری،

امضا شد . رییس سازمان میراث  فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری  استان اصفهان  در این  نشست ، اظهار داشت:

مشترکات فراوانی بین این سه استان وجود دارد که باتکیه بر آنها و تشکیل کمیته ها وبرنامه ها وایده هایی که در دستور

کارخود داریم سعی خواهیم کرد،تحولی شگرف درگردشگری این سه استان درسطح ملی وبین المللی به وجود بیاوریم.

فریدون الله یاری ضمن تشکر از ستار کیانپور به عنوان ریس گروه اقتصادی کافل برای تلاش هایی که در به ثمر رسیدن این

هدف بزرگ انجام دادند،افزود: با توجه به برنامه هایی که در دستور کار خود قرار داده ایم ،باید برای تشکیل کمیته تبلیغات

جشنواره ها و برندینگ ازپتانسیل های موجود به خوبی استفاده کنیم.الله یاری این اتفاق را انقلابی بزرگ در عرصه حوزه

گردشگری کشورخواند و ادامه داد:گردشگری طبیعی نیزشاخصه دیگری است که بین این سه استان مشترک است واز

سلسله کوه های کرکس تاکویرهای مشترک ادامه دارد.اکنون درشرایطی هستیم که بادرنظرگرفتن اهداف،می بایست

بر روی مشترکات استان ها کار کنیم و با برند سازی در این خصوص، پتانسیل جذب گردشگران را افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: امضای تفاهم نامه و تشکیل یک دبیرخانه بین این سه استان، می تواند گامی محکم در اجرای اهداف از پیش تعیین شده باشد.

وی به بازاریابی در سطح بین المللی اشاره کرد وگفت:با توجه به اینکه جزو پنج کشور پرجاذبه دنیا هستیم باید شناخت کافی از این موضوع را برای همه مردم دنیا ایجاد کنیم وبا برگزاری نمایشگاه ها وجشنواره های بین المللی ، تنظیم اطلس های گردشگری در پیشرفت این صنعت قدرتمند بیشتر تلاش کنیم.

در پایان این جلسه تفاهم نامه ای میان سه استان اصفهان ،مرکزی وقم در حوزه کارگروه توسعه گردشگری و شورای عالی انجمنهای دوستی ایران با فرانسه، هلند، آلمان، استرالیا، هندوستان، بلاروس، کنیا، سیرالیون، تایلند بعنوان نماینده شبکه انجمنهای دوستی ایران با سایر کشورها امضا شد و از

سایت اصلی این کارگروه که به همت کافل ساخته شده بود ،رونمایی شد.

اینجا کلیک کنید.