جشن فارغ التحصیلی دانشجویان داروسازی ورودی 89 دانشگاه اصفهان

این جشن فارغ التحصیلی ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه اصفهان توسط مهمان ایرانی برگزار گردید.

اینجا کلیک کنید.