نود و پنجمین نشست شهرداران کلانشهرهای کشور

نشست شهرداران کلانشهرهای کشور در اصفهان

شهرداری اصفهان،جناب آقای دکتر نوروزی صبح روز ۵ اسفند ماه اظهار کرد: در تاریخ ۱۰ اسفند ماه

شاهد برگزاری نود و پنجمین نشست شهرداران کلانشهرهای کشور در اصفهان هستیم ، در ادامه

اظهار امیدواری کرد : در این سری از نشست های شهرداران کلانشهرها در مورد بودجه سال  ۹۷

کل کشور مربوط به شهرسازی،وظایف مدیریت شهری، اصلاح قانون شهرداری‌ها و درآمدهای پایدار

بحث و گفتگو خواهیم کرد تا نتیجه مطلوبی را برای آینده شهر اصفهان رقم بزنیم.

درنهایت صبح روز پنجشنبه نشست شهرداران به میزبانی شهر اصفهان باحضور استاندار اصفهان و

دبیر مجمع کلانشهرهای کشور و باسخنرانی جناب آقای دکتر نوروزی شهردار اصفهان کارخود را در

شهر اصفهان با حضور  ۱۵کلان شهر از جمله، تبریز، تهران، اهواز، شیراز، همدان، کرمانشاه،کرمان،

زاهدان، رشت ، ارومیه ، اراک ، قم ، کرج و مشهد برگزار شد.

این نشست توسط شرکت تشریفات مهمان ایرانی برگزار شد.

اینجا کلیک کنید.